Bli Medlem

Bli medlemMedlemskap kan erhållas av envar. Medlem som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem med båt bör tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.

Medlems båt skall vara fullförsäkrad och får inte vara bottenmålad med biocidfärg (giftfärg). Medlem förväntas delta på av styrelsen fastställda arbetsdagar och hjälpa till med skötsel och underhåll.


Nytt medlemsskap betyder inte automatiskt tillgång till bryggplats, men är en förutsättning för att plats skall tilldelas.


Inträdesavgiften är f.n. 6.000 kr och medlemsavgiften 500 kr per år. Inträdesavgiften återbetalas inte vid utträde ur klubben. Medlemskap kan endast överlåtas i enlighet med ärvdabalken. Övriga avgifter framgår under fliken "Avgifter" i menyn ovan. 


Vänligen kontakta klubbens ordförande Björn Jonsson för mer information. Kontaktuppgifter finns under fliken "Om".


Vid ansökan om medlemsskap, observera storleksbegränsningarna för bryggplats och ramp.


Intresseanmälan om medlemskap i Kilsvikens Båtklubb sker genom att registrera en ansökan i båtklubbens kö för medlemsansökningar i Svenska Båtunionens Administrativa System (BAS). Styrelsen beslutar sedan baserat på dessa uppgifter om antagning av ny medlem.


Klicka här för att komma till BAS och medlemsansökan.

Klubben har en väntetid på flera år för att få tillgång till en fast båtplats.