Investeringsplan

2017

Nya servicebryggan i Lännersta klar i mars 2017.

Investeringsplan

2018

Planering för utbyte av samtliga bryggor i Kilsviken. Tidplan är ej fastställd.


2018 – 2020

Byte från kätting till blyad bojlina i Lännersta.